جدول مقایسه ای بسته های مختلف میزبانی ویندوز در ایران
امکانات پست الکترونیک - ایران DNS (IR)AlvandSabalanSahandAlborzZagros
فضای سایت (مگابایت) 0010025040010005000
 تعداد اکانت های ایمیل 10103050200300
 مجموع فضای ایمیل (مگابایت) 50 0 500 1500 2500 10000 15000
 تعداد اکانت های FTP 00135710
 تعداد subdomain های واقعی 0012358
 فضای MS SQL Server 2000/2005/2008(مگابایت) 25255050100
 فضای My SQL (مگابایت) 25255050100
 ترافیک ماهیانه (گیگا بایت) 0258101520
 تعداد نام مستعار دامنه (Domain Alias) 0012235
 نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی
 کنترل پنل Helm 4.1
 آدرس IP اختصاصی برای سایت
 پشتیبانی از ASP
 پشتیبانی از PHP
 پشتیبانی از ASP.NET نگارش 1 تا 4
 صفحه ایراد 404 سفارشی
 امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
 پشتیبانی از Frontpage Extentions
 امکان ارجاع دامنه URL Forwarding
 تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC
 پنل مدیریت DNS
 Application Pool اختصاصی برای هر سایت
 پنل مدیریت فایل
 هزینه ریالی سالیانه 165000250000150000026000003750000825000013200000