جدول مقایسه ای بسته های مختلف میزبانی ویندوز در کانادا
امکانات EmailDNSWhiteYellowOrangeRedGreenBlueBrownBlackGold
فضای سایت (مگابایت) 0050150250500100015002500500010000
 تعداد اکانت های ایمیل 1024610254070200200
 مجموع فضای ایمیل (مگابایت) 25 0 50 100 150 250 625 1000 1750 5000 5000
 تعداد اکانت های FTP 002461015203565100
 تعداد subdomain های واقعی 002345678910
 فضای MS SQL Server 2000/2005/2008(مگابایت) 2525505050200
 فضای My SQL (مگابایت) 25255050505050200
 ترافیک ماهیانه (گیگا بایت) 112225510101020
 تعداد نام مستعار دامنه (Domain Alias) 00111225555
 نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی
 کنترل پنل Helm 4.1
 آدرس IP اختصاصی برای سایت
 پشتیبانی از ASP
 پشتیبانی از PHP
 پشتیبانی از ColdFusion
 پشتیبانی از ASP.NET نگارش 1 تا 4
 صفحه ایراد 404 سفارشی
 امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
 پشتیبانی از Frontpage Extentions
 امکان ارجاع دامنه URL Forwarding
 تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC
 پنل مدیریت DNS
 Application Pool اختصاصی برای هر سایت
 پنل مدیریت فایل
 هزینه ریالی در صورت پرداخت به صورت ماهیانه 0000000000520000
 هزینه ریالی سالیانه 16000023000072000011700001340000153000024300002880000357000051000007950000